Jouw weg naar een wereldbaan

Kom langs bij de Career Service Geesteswetenschappen

Wil je advies bij het zoeken naar werk? Heb je vragen over het regelen van een stage? We helpen je graag: 

 • Individueel stage- en loopbaanadvies
 • Stagevoorlichtingen
 • Begeleiding bij facultaire stageprocedure
 • Sollicitatieworkshops en webinars
 • Online Career Week
 • Persoonlijke loopbaantest
 • Werkgevers- en alumnicontacten
 • Arbeidsmarktinformatie
 • Humanities Career Event
 • Stagemarkt
 • Vacatures (voor stage en baan)
 • Check van CV, brief en LinkedIn profiel

Contact

071-5272235 careerservice@hum.leidenuniv.nl universiteitleiden.nl/humanitiescareerservice Career Service Humanities Humanities Faculty - Universiteit Leiden

Ons team

Arbeidsmarktonderzoek onder Leidse alumni Geesteswetenschappen

Over het onderzoek

Het arbeidsmarktonderzoek onder Leidse alumni Geesteswetenschappen die afgestudeerd zijn in de periode 2016 t/m 2019 is in het voorjaar van 2020 uitgevoerd via een online vragenlijst voor desktop en mobiel. Alumni geesteswetenschappen zijn voormalige bachelor- en/of masterstudenten die een studie hebben afgerond op het gebied van talen, geschiedenis, culturen, kunst, levensbeschouwing en samenlevingen. 4.843 alumni zijn benaderd, 1.222 daarvan (25,2%) hebben de vragenlijst ingevuld. 

Non-responsanalyse

Om te bepalen of de respondenten representatief waren is een non-responsanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat er geen reden is om aan te nemen dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de non-respondenten en de respondenten binnen het onderzoek. De non-respondenten weken niet significant af van de respondenten op het gebied van het hebben van betaald werk, tevredenheid over de keuze van de opleiding en ontwikkeling van de loopbaan.