Geesteswetenschappen
is een goede start

Onze afgestudeerden hebben het de afgelopen jaren goed gedaan, zo blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek onder Leidse alumni Geesteswetenschappen die afgestudeerd zijn in de periode 2016 t/m 2019.

Gemiddeld vond 70% van onze masteralumni binnen twee maanden een baan, 83% daarvan kreeg een baan op hbo- of academisch niveau (dat was nog 74% in 2016). Die eerste baan vonden ze meestal (50%) via hun netwerk van familie, vrienden en docenten, maar ook via hun stage, bijbaan en sociale media. En voor meer dan de helft van de alumni (59%) was de eerste functie ook nog eens een functie die ze graag wilden.

Goede keuze

De meeste studenten zijn (zeer) tevreden met hun studiekeuze. Bijna driekwart van de alumni met een bachelor- en/of masteropleiding (beide 72%), zou weer dezelfde opleiding kiezen, aan dezelfde universiteit.

De meeste bacheloralumni zijn ook (zeer) tevreden met de ontwikkeling van de loopbaan tot nu toe (56%). Slechts 18% is ontevreden. Van de masteralumni is 63% (zeer) tevreden over de loopbaan tot nu toe, 19% is ontevreden en de rest is neutraal. Hoe hoger het niveau van de functie, hoe tevredener de alumni.

Een goede voorbereiding loont

Je doet tijdens je studie veel relevante vaardigheden op, naast alle vakgerelateerde kennis. Ook werk-, stage- en/of bestuurservaring dragen bij aan het vinden van een baan. Zo vinden alumni mét relevante werkervaring sneller een baan direct na het afstuderen (60% tegenover 46%). Ze vinden bovendien vaker een baan op hbo- of academisch niveau (85%) dan alumni zonder die ervaring (81%).

Steeds meer alumni liepen tijdens hun studie dan ook stage (44%), hadden een relevante bijbaan (64%) of deden bestuurswerk (59%).

Beter weten wat je wil

Door stage te lopen kom je er nog beter achter waar jouw kwaliteiten liggen en wat je leuk vindt. In totaal vond 20% van de alumni direct na de stage al de eerste baan: 13% van alle alumni kon na hun stage bij de stage-organisatie blijven werken en 7% vond direct via het stagenetwerk een baan.

Alumni geven dan ook aan dat het academisch diploma, stage(s) in de bachelor-en masteropleiding, academische vaardigheden, stage(s) in het buitenland en relevante werkervaring het meest hebben bijgedragen aan hun loopbaan.