Arbeidsmarktperspectief

Jouw weg naar een wereldbaan

Geesteswetenschappen
is een goede start

Het verhaal van 
Anne Wielenga

Aan het werk

Het verhaal van Jaino Mohammedamin
en zijn leidinggevende Ildi Sepsanie

Streven naar meer

Het verhaal van 
Thomas de Greeve

Internationale allure

Het verhaal van 
Alba Medina Bermejo

Het verhaal van Minke Lok, Carl Mattern en Yoanna Daskalova

Het verhaal van Daan Koopen

Download de beknopte brochure

Colofon

Projectcoördinator: Loes Nordlohne
Redactie: Hilde Duyx, Carin Gelpke, Sanderien de Jong en Loes Nordlohne
Fotografie: Marc de Haan
Vormgeving: Creja Ontwerpen

Verder werkten mee: Anne Wielenga, Jaino Mohammedamin, Judith Laanen, Alba Medina Bermejo, Ildi Sepsanie en Thomas de Greeve

Deze online publicatie is met zorg samengesteld door de Career Service en de Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De meest actuele informatie is te vinden op: universiteitleiden.nl/humanitiescareerservice

Heb je een vraag over deze publicatie? Stuur een e-mail naar careerservice@hum.leidenuniv.nl